088 - 123 0 888 info@ipaf.nl

Is BHV verplicht?

BHV verplicht? – Regels met betrekking tot bedrijfshulpverlening worden beschreven in de Arbowet. Artikel 3 van deze wet omschrijft dat iedere werkgever bhv verplicht moet kunnen bieden. De werkgever mag deze taken zelf uitvoeren maar mag ook, zoals omschreven...