088 - 123 0 888 info@ipaf.nl

BHV verplicht

BHV verplicht? – Regels met betrekking tot bedrijfshulpverlening worden beschreven in de Arbowet. Artikel 3 van deze wet omschrijft dat iedere werkgever bhv verplicht moet kunnen bieden. De werkgever mag deze taken zelf uitvoeren maar mag ook, zoals omschreven in Artikel 15 zich laten ondersteunen.

Ben je een eenmanszaak of ZZP-er, ook dan is juist belangrijk om een BHV-certificaat te hebben. Vaak omdat je binnen meerdere bedrijven werkzaam bent en niet weet of het binnen die organisatie allemaal goed is geregeld.

Het aantal BHV-ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Maar bijvoorbeeld een ontruiming in een groot bedrijf met 3 verdiepingen te coördineren, kun je niet geheel in je ééntje. Dus is het verstandig meerdere BHV-ers aan te stellen. Ook is het verstandig als werkgever rekening te houden met drukke tijdstippen, vakanties, ploegen en ziektes.

Waar staat BHV eigenlijk voor?

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een werkgever is verplicht om één of meer werknemers op te leiden tot bedrijfshulpverlener. Bij gevaarlijke situaties op het werk moeten letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk worden voorkomen. Bedrijfshulpverleners helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Een BHV-er, helpt bijvoorbeeld bij het  ontruimen, blussen  van een brand of geeft eerste hulp waar nodig. Het is de taak van de BHV-er om ervoor te zorgen dat werknemers en bezoekers geen of minimale letsels en schade oplopen.

bhv verplicht

Taken van een BHV-er:

  • een beginnende brand bestrijden
  • levensreddend handelen
  • reanimeren ( ook met AED)
  • communiceren tijdens een calamiteit
  • ontruimen en evacueren

De werkgever moet ervoor zorgen dat iedereen weet wat hij/zij moet doen in het geval van een noodsituatie. Daarbij is het noodzakelijk dat alle BHV-ers beschikken over een juiste opleiding, zodat zij de taken juist kunnen uitvoeren. Ook is het verstandig om als BHV-er periodiek een BHV herhalingscursus te volgen.

 www.bhvopleidingscentrum.nl