088 - 123 0 888 info@ipaf.nl

Cursus aanmelden
U kunt de cursisten aanmelden via onze website. De bevestiging van de cursus wordt direct naar u toe gemaild. Betaling kan direct na aanmelding van de cursisten voldaan worden. Wanneer u bij het aanmelden op “bevestigen” heeft geklikt is de aanmelding definitief. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de directe betaalmogelijkheid worden er € 10,- administratiekosten in rekening excl. BTW gebracht. De betaling dient voor aanvang cursusdatum voldaan te zijn.

Cursuslocatie
ARBO Opleidingscentrum heeft een eigen opleidingslocaties. Hier kunnen alle cursussen onder de juiste condities gegeven worden. Ook is het mogelijk dat cursussen bij u op locatie gegeven wordt. Dit in uw eigen omgeving met uw eigen machines. Voorwaarden is wel dat deze machines goedgekeurd en verzekerd dienen te zijn. Dit dient desgewenst aangetoond te worden.

Datum van de cursus
Wij proberen altijd samen met u de meest geschikte datum vast te stellen. Het inplannen van datums met een termijn van 14 dagen vooraf is standaard. Maar u kunt altijd bij ons informeren naar de mogelijkheden. In overleg kunnen we altijd kijken wat er te regelen is!

Geheimhouding
ARBO Opleidingscentrum zal haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

Andere Taal
Standaard worden onze cursussen in de Nederlandse taal gegeven. Een aantal opleidingen kunnen ook in het Engels, Pools, Frans of in het Duits worden gegeven. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden. Wel is het standaard mogelijk om het theorie-examen in een andere taal te maken.

Annulering
Bij een geboekte cursus zijn 1 of meer instructeurs de hele dag voor uw cursisten beschikbaar gesteld. Indien cursisten zich onverhoopt moeten afmelden dient dit tijdig per e-mail aan ons te worden doorgegeven. Bij annulering zullen de cursuskosten (gedeeltelijk) volgens onderstaande staffel worden gefactureerd:

Annulering vooraf (in werkdagen) % van de cursuskosten
6 – 9 werkdagen 50%
3 – 5 werkdagen 75%
1 – 2 werkdagen 90%
Op cursusdag (geen afmelding) 100%

ARBO OpleidingsCentrum behoud zich het recht voor om de cursusdag zonder opgaaf van redenen te annuleren. Cursisten ontvangen geen vergoeding hiervoor maar kunnen verplaatst worden naar een andere dag / locatie.

Verplaatsen cursus:

Tot 5 werkdagen voor aanvang cursus is het mogelijk om de geplande cursus te verplaatsen tegen een vergoeding van € 25,- excl. BTW per cursist. Ook is het mogelijk om de cursistgegevens te wijzigen naar een andere deelnemer. Dit tegen een vergoeding van € 25-, excl. BTW.

Benodigdheden
De cursisten dienen altijd op de cursusdag een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Tijdens het praktijkdeel van de cursusdag is het dragen van veiligheidsschoenen vereist. Opleidingen bestaan uit een theorie- en een praktijkdeel. Het theoriedeel wordt afgerond met een schriftelijke toets (examen). Ook het praktijkgedeelte wordt afgerond met een examen of test waarbij de instructeur de kandidaat beoordeelt. Bij dagopleidingen op de locatie van ARBO Opleidingscentrum zal worden gezorgd voor koffie en/of thee en een lunch. De deelnemers zullen zich vanwege de veiligheid tijdens de cursus altijd aan de instructies van hun instructeur dienen te houden.

Certificaat en pas
Voor kandidaten die de opleiding / training voldoende hebben afgerond zal het certificaat gemaild worden en de ARBOpas worden opgestuurd indien de factuur betaald is. Wijzigen en/of opnieuw opsturen van een ARBOpas en/of certificaat bedraagt € 15,- excl. BTW.

Slagen
Onder de begeleiding van onze instructeurs is het vrijwel altijd mogelijk om tot een goed eindresultaat van de opleiding te komen. Echter, het is ook denkbaar dat dit niet lukt. Onvoldoende capaciteiten voor het veilig werken kunnen reden zijn om een deelnemer geen certificaat toe te kennen. Ook het veiligheidsgedrag speelt een rol bij de beoordeling van een kandidaat. Bij onvoldoende resultaat zal met de opdrachtgever worden overlegd of een herkansing gewenst en/of mogelijk is.

Foto’s:
Tijdens de cursus / training is het mogelijk dat er beeld materiaal wordt opgenomen voor promotionele doeleinden. Wanneer u dit niet wilt kunt u dit aangeven bij degene die het beeldmateriaal maakt.

Zij gingen u voor